ΑΒ Άργους

22 kW

Μεγιστή ταχύτητα φόρτισης

8

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων φόρτισης

24/7

Ωράριο λειτουργίας σταθμού

Όχι

Διαθέσιμο καλώδιο φόρτισης

Κωδικός φορτιστή

985

Περισσότερες πληροφορίες