ΑΒ Νέας Ερυθραίας

22 kW

Μεγιστή ταχύτητα φόρτισης

13

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων φόρτισης

Ωράριο λειτουργίας σταθμού

Όχι

Διαθέσιμο καλώδιο φόρτισης

Κωδικός φορτιστή

949

Περισσότερες πληροφορίες