Κέντρο ΔΕΗ(KDEP) , Γλυκών Νερών

Με χρέωση

0.45 €/kWh

Type 2

22 kW

Μεγιστή ταχύτητα φόρτισης

13

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων φόρτισης

Ωράριο λειτουργίας σταθμού

Όχι

Διαθέσιμο καλώδιο φόρτισης

Κωδικός φορτιστή

945

Περισσότερες πληροφορίες