Πρατήριο Sira oil, Θεσσαλονίκη

Χωρίς χρέωση

0.50 €/kWh

Type 2

22 kW

Μεγιστή ταχύτητα φόρτισης

2

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων φόρτισης

Ωράριο λειτουργίας σταθμού

Διαθέσιμο καλώδιο φόρτισης

Κωδικός φορτιστή

730

Περισσότερες πληροφορίες