Γραφεία ΔΕΗ Λαμία

22 kW

Μεγιστή ταχύτητα φόρτισης

1

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων φόρτισης

24/7

Ωράριο λειτουργίας σταθμού

Όχι

Διαθέσιμο καλώδιο φόρτισης

Κωδικός φορτιστή

702

Περισσότερες πληροφορίες

Βρίσκεται έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ Λαμίας.